Atex, spesifisering av atmosfæreAtex, spesifisering av atmosfære

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Atex, spesifisering av atmosfære

Martin Bidmead
Martin Bidmead
Vedr. komplett definisjon av selve atmosfæren der utstyr (gruppe II) skal plasseres, er dette iflg. Atex 100a delt kategori 1,2,3 ("tilsv." sone 0,1,2), G/D (gass/støv),samt temperaturklasse 1-6 for tillatt overflate-temperatur.
?1: Er det slik at "beskyttelsesart" (f.eks. , d, e, de, nA osv)ikke inngår i definisjon av selve Ex-atmosfæren, men at tillatte beskyttelsesarter kommer som direkte følge av den Ex-atmosfæren som er definert?
?1: Gjelder denne inndelingen alle typer utstyr, dvs. vi alltid må få oppgitt kategori 1/2/3, G/D, T1/2/3/4/5/6 samt gassklasse for å ha en komplett beskrivelse av atmosfæren, uavhengig av om det er en motor eller et lysarmatur som skal installeres?
?3: Er det direkte sammenheng mellom temperaturklasse og gassgruppe, dvs. dersom temperaturklasse er gitt trenger vi ikke gassgruppen fordi denne er gitt? (Hvis ja, hvor finnes tabeller e.l.?)
?3: Hvordan finnes de "beskyttelsesarter" som er akseptert for en definert Ex-atmosfære (for instrumenter f.eks. er mange ulike beskyttelsesarter ok i en og samme område).

Re: Atex, spesifisering av atmosfære

Forumleder
Forumleder
Det er ikke noe krav at Atex utstyr er temperaturklassifisert, så sant det ikke er elektrisk utstyr som er Cenelec godkjent.
Dersom vi forstår deg rett er dette svar på dine spørsmål.

Spørsmål 1: Beskyttelsesarten har ingen ting med definisjonen av soneklassifiseringen, men beskyttelsesarten sier noe om hvilken sone utstyret kan plasseres i.

Spørsmål 2: Når det gjelder "ikke elektrisk utstyr" skal det være merket med Atex merking f.eks. Ex II1G. Er det derimot elektrisk utstyr skal det også ha Cenelec merking.

Spørsmål 3: Nei

Spørsmål 4: Det står definert i IEC 61892-7 pkt. 6.5 og NEK EN 60079-14 pkt. 5.2 hvilke beskyttelsesarter som kan benyttes i de forskjellige sonene.
Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor