EXD-nipplerEXD-nippler

EXD-nippler

Elektro
Elektro

Hei

Trenger litt bekreftelse på dei litt forskjellige exd-nipplene

Vi trenger å lage litt praktiske retningslinjer her ombord på exd-nippler

Har lest gjennom nek 420 og sett på kravene, men ønsker en litt enklere tilnærming, som kan beskrives med noen få linjer.... 

EXD- Through gland : Brukes nesten bare til uarmert kabel, vet det er unntak....

EXD-Kompresjon : Brukes til armert kabel under forutsetning av kabel er 3m lang, tidligere var det krav til volum på kapsling, er dette ennå gjeldende? Eventuelt flere krav

EXD-Kompound : Kan brukes til alle typer armert kabel BFOU/RFOU

Noen kommentarer.......

Re: EXD-nippler

Re: EXD-nippler
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

det ser ut til at du har fått med deg hovedtrekkene, men for å bruke "through-gland" stilles det også krav til at det ikke skal kunne forekomme forplanting av flammer eller eksplosjon mellom tråder/ ledere i kabelen (Se Merknad 1 under pt. 10.6.1 i NEK EN 60079-14:2014), for kompresjonsnippel stilles det også krav til at kabelen skal oppfylle krav i pt. 9.3.2 a) i NEK EN 60079-14:2014 i tillegg til 3 m lengde. Krav til volum i kapsling ble tatt bort i NEK EN 60079-14:2014, men på enkelte anlegg er det fortsatt et krav, britisk standard (BS) har valgt å beholde dette som et tilleggskrav.

Vær oppmerksom på at offshore i Norge er det krav til at kabler skal være i henhold til NEK TS 606, ref. NORSOK E-001:2016 pt. 7.

Re: EXD-nippler

Alf Johnny Aaen-Egenes
Alf Johnny Aaen-Egenes

Oppfyller BFOU/RFOU kravene i 9.3.2 i hehold til kompresjonsnippler?

Re: EXD-nippler

Re: EXD-nippler
Sverre Isaksen
Forumleder

Normalt vil BFOU/ RFOU oppfylle kravene i 9.3.2 a), kravene er:

1. "sheathed with thermoplastic, thermo setting, or elastomeric material", "U" i RFOU/ BFOU betyr "Thermoset compound" ytterkappe i henhold til NEK TS 606 tabell 8.

2. Kablene skal være sirkulære og kompakte.

3. Alle kapper og lag skal være "ekstrudert", de jeg kan se beskrevet i NEK TS 606 er beskrevet som "ekstrudert", dette er måten de er produsert på.

4. Dersom fyllmasse benyttes skal denne være "ikke-hygroskopisk", hygroskopisk betyr at den trekker fuktighet.

Er man usikker kan man eventuelt sjekke med kabelleverandør.

Re: EXD-nippler

Mats
Mats

Hei,

Jeg hadde et lignende spørsmål for ca et år siden:

https://www.trainor.no/cms/Forum/...-til-Ex-d-kapsling-NEK420A-2016-10.6

(Vennligst se bort i fra at jeg ved feil sa at BFOU er en mineralisolert kabel)

Jeg stiller spørsmål til testen beskrevet i 10.6.1 Merknad 1 (Tillegg E), som noen mener er det som må gjøres for å sikre deg mot flammeforplantning. 

På en P5/P12 kabel ligger jo massen helt inntil hver leder, men på en S3/S7 og S4/S8 kabel er det jo teroetisk sett luft mellom lederene i felles (S4/S8) eller hver enkelt skjerm(S3/S7)? Står jo i Merknad 1, "tetting mellom de enkelte tråder".

Jeg får ikke Draka til å bekrefte at deres kabler kan brukes med kompresjonsnippler på ex d kaplsinger og tilfredstille de kravene som er listet opp i NEK420.

http://media.draka.no/2015/08/BFOU-0.6-11.2kV-P5-P12.pdf

http://media.draka.no/2015/08/BFOUi-150-250300V-S3-S7.pdf

http://media.draka.no/2015/08/BFOUc-150-250300V-S4-S8.pdf

Re: EXD-nippler

Re: EXD-nippler
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei Mads,

regner med det er kravet under NEK EN 60079-14:2014 pt. 9.3.2 du henviser til:

"Der sannsynlighet for at gass eller dampmigrering kan forekomme gjennom mellomrommene mellom de individuelle lederne i en kabel, og kabelen fører til et ikke eksplosjonsfarlig område eller gjennom forskjellige soner, skal kabelen vurderes om den kan benyttes. Hensiktsmessige kontrolltiltak for å redusere denne tilstanden skal vurderes (Se Tillegg E)"

Dersom du ikke får Draka til å bekrefte at kablene deres kan brukes til kompresjonsnippel, eller har mulighet til å gjøre trykktesten som er beskrevet i Tillegg E, er nok det tryggeste å benytte compound nippel.

Re: EXD-nippler

Elektro
Elektro

Så det vil altså si at på et generelt grunnlag, så bør ikke kompresjonsnipler brukes på BFOU og RFOU.

Re: EXD-nippler

Re: EXD-nippler
Sverre Isaksen
Forumleder

For å være sikker er nok det beste å benytte compound nippel, dette er et tema som blir tatt opp på Ex-konferansen i November i år, da det er mye usikkerhet og diskusjoner i bransjen om dette.

Re: EXD-nippler

Mats
Mats
Sitat
Sverre Isaksen skrev:

Hei Mads,

regner med det er kravet under NEK EN 60079-14:2014 pt. 9.3.2 du henviser til:

"Der sannsynlighet for at gass eller dampmigrering kan forekomme gjennom mellomrommene mellom de individuelle lederne i en kabel, og kabelen fører til et ikke eksplosjonsfarlig område eller gjennom forskjellige soner, skal kabelen vurderes om den kan benyttes. Hensiktsmessige kontrolltiltak for å redusere denne tilstanden skal vurderes (Se Tillegg E)"

Dersom du ikke får Draka til å bekrefte at kablene deres kan brukes til kompresjonsnippel, eller har mulighet til å gjøre trykktesten som er beskrevet i Tillegg E, er nok det tryggeste å benytte compound nippel.

Nei, referer til 10.6.1 Merknad 1:

Dette gjelder bruk av kompresjonsnippel

Flammeforplanting eller flammer etter en intern eksplosjon kan forekomme gjennom mellom-rommene mellom trådene i normalt brukte mangetrådete leder eller mellom de enkelte lederne til en kabel. Spesiell kabelkonstruksjon kan anvendes som et middel for å redusere og hindre flammeforplantning, Eksempler er komprimerte tråder, tetting mellom de enkelte tråder og esktrudert fyllmasse i kabel. Ytterligere informasjon er gitt i Tillegg E.

Det som nevnes i 9.3.2 er generelt ikke noen utfordring i mine tilfeller, da jeg aldri har kabel fra en ex d kapsling direkte til annen eller gjennom sone.

Jeg har ikke fått en person i Draka til å bekrefte det, er fullt mulig for andre også å ta det opp med dem eller en annen kabelleverandør.

Re: EXD-nippler

Re: EXD-nippler
Sverre Isaksen
Forumleder

Uten noe svar fra kabelleverandør eller å ha utført testen i "Tillegg E" for hver enkelt kabel det er snakk om, (BFOU og RFOU kan være så mangt) er det nok tryggest å benytte compound nippel.

Re: EXD-nippler

Elektro
Elektro

Eg var i kontakt med sthal-syberg som fører cmp sine exd-nippler, etter dei nye reglene kom , så har dei og samme oppfatning at du kommer deg bare innefor kravene med å bruke compound-nippler på en BFOU/RFOU.

Re: EXD-nippler

Re: EXD-nippler
Rune Øverland
Forumleder

NEK Guide 420:2012 (Håndbok - Eksplosjonsfarlige områder) gir noen praktiske råd om valg av Ex 'd'-nipler. Håndboken er basert på NEK EN 60079-14:2010.

Valg av kabelnipler (NEK Guide 420:2012 10.4.2)

Ved en eksplosjon i Ex 'd'-kapsling vil noe av "jet-strømmen" fra eksplosjonen forventes å presse seg inn i kabelens hulrom (hulrom som dannes av lederne og omliggende isolasjon). Dette anses å være et naturlig fenomen, og det forventes å være av en slik karakter at eksplosjonstrykket vil holde seg i kabelens indre ; uten å ødelegge kabelen eller spre seg til omgivende atmosfære.

 

"Cold Flow"

Noen kabler har en konstruksjon og bruk av materialer som gjør kabelen "myk". Ved utvendige kompresjonskrefter, for eksempel fra en kompresjonsnippel, vil kabelmaterialet delvis gi etter. Fenomenet omtales som "cold flow".

Det at en kabel utsettes for "clod flow" kan dette gi noen negative bi-effekter.

  • Over tid vil dette redusere det "mekaniske grepet" som nippelen kniper om kabelen.
  • IP-graden kan bli redusert i "cold flow"-området. Normalt vil dette ikke være kritisk da det på nippelen fins andre IP-tetninger for å stå i mot "Deluge" og andre inntrengninger mot vann/kjemikalier.
  • Ledernes isolasjon kan sammenpresses til et nivå som over tid bringer isolasjonsverdiene ned til farlige/kritiske nivåer.

 

Ex 'd'-kompresjonsnipler beregnet for kabler med "cold flow"-egenskaper

Det fins jo flere produsenter av Ex 'd'-kompresjonsnipler på markedet som er beregnet for kabler med "cold flow"-egenskaper. Slike nipler vil da være et utmerket alternativ til "Compound"-nipler, da disse kompresjonsniplene ikke frembringer store nok kompresjonskrefter til å gi den negative "cold flow"-effekten.

Re: EXD-nippler

OES
OES

Hei,

Når dere skriver: 

"EXD-Kompresjon : Brukes til armert kabel under forutsetning av kabel er 3m lang"

Er dette minste mål på kabel, eller maks?

Re: EXD-nippler

Re: EXD-nippler
Rune Øverland
Forumleder

Hei OES,

Tusen takk for spørsmålet ditt, og din interesse for faget.

NEK EN 60079-14:2014 punkt 10.6 tar for seg tilleggskrav til beskyttelsestype Ex 'd'. Underpunkt 10.6.2 tar for seg valg av kabelgjennomføringssystemer. Det er flere (fem) alternativer for å oppfylle dette kravet. Nedenfor vises to av disse fem alternativer:

 

1) Ex'd-barrierenippel (ingen krav til kabellengde)

Ved bruk av kabelnippel som tettes med tetningsmasse (barrierenippel) er det ingen krav til minimum kabellengde.

I illustrasjonen nedenfor er det montert to utstyr; startkapsling for motor og motor. Når det velges slik barrierenippel, kan motorkableen være kortere enn 3 meter. 

Ex d-nipler i sone 1 IIB etter nye krav

 

2) Ex'd-kompresjonsnippel (tilleggskrav om minimum kabellengde)

I figuren nedenfor er det valgt å bruke kompresjonsnippel i starterkapsling og motor. Det er krav i NEK EN 60079-14-standarden at i dette tilfellet (siden det brukes kompresjonsnipler), så må (motor)kabelen være minst 3 meter lang.

Ex d-nipler i sone 1 IIC etter nye krav side 198

Re: EXD-nippler

Mats
Mats

Hei,

Ser at illustarsjonsbildene dine skiller på over og under 2 L.

Jeg var av den oppfatning at dette med volum var fjernet i IEC 60079-14 og ny NEK420 standard. Kan du vennligst sitere hvor dette med volum er nevnt?

Re: EXD-nippler

Re: EXD-nippler
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

dette sto sist i NEK 420:2010 (EN 60079-14:2008) pt 10.4.2, ble fjernet i IEC 60079-14:2013 (NEK 420:2016).

Kravet for når man kan benytte kompresjonsnippel i dag gjelder blant annet for kabellengde og tetthet, uavhengig av volum.

Siden kabelkravet kan være vanskelig å bevise, velger mange i dag å kun benytte compound nippel.

Re: EXD-nippler

Mats
Mats

Hei,

Har dere pratet med noen som faktisk har gjort testen i tillegg E?

Kan jo tenkes at man vil få ulike resultater avhenging av om man er i nedre eller øvre toleranse nivå på nippelen selv man bruker samme kabel type. Altså at en 4 par BFOU signal kabel får mer "press" enn en 8 par kabel i den samme gjennomføringen.

Re: EXD-nippler

Dag Ivar Roald (Medlem NEK NK 31 / IEC MT 60079-14)
Dag Ivar Roald (Medlem NEK NK 31 / IEC MT 60079-14)
Sitat
Mats skrev:

Hei,

Har dere pratet med noen som faktisk har gjort testen i tillegg E?

Kan jo tenkes at man vil få ulike resultater avhenging av om man er i nedre eller øvre toleranse nivå på nippelen selv man bruker samme kabel type. Altså at en 4 par BFOU signal kabel får mer "press" enn en 8 par kabel i den samme gjennomføringen.

Hei Mats,

Vi har gjennomført mange Annex E tester, og ser at når det gjelder BFOU så passerer de som regel testen fint så lenge vi snakker om de mindre kablene.

Når du snakker om toleransenivå så antar jeg at du tenker på de ulike diameterne på kabel som pakningen i nippelen passer til (en typisk M25 nippel tar f.eks. gjerne fra 13mm til 20mm).

Dette har ganske lite å si, siden det ikke er mellom pakning og ytterkappe vi ser lekkasje når vi tester med et lite overtrykk (Annex E). Det er heller ikke i noen særlig grad gjennom skjermen under ytterkappen. Der vi ser lekkasje er i mellomrommene mellom innerlederne, litt avhengig av hvordan de ligger pakket under innerkappen.

Dermed har antall ledere, og ikke minst tversnittet, en del å si for hvor mye hulrom det er i kabelen.

Erfaringene vi har gjort er at f.eks. BFOU er veldig tett og oppnår kravene fint, på de mindre tverrsnittene (særlig 2,5mm2 og lavere) og der det ikke er for mange ledere. Alle BFOU/RFOU kablene vi har testet fra Prysmian Draka tilpasset M25 eller mindre har gått fint gjennom testen.

Slik standarden er utformet nå (NEK 420A / EN 60079-14) så har det vært vanlig å tolke denne slik at flettet skjerm ikke kan ha en tråddiameter på over 0,15mm2. BFOU har typisk ca 0,3mm2  på de minste dimensjonene. Derfor har det vært vanlig å avslutte skjermen i nippelen når man bruker BFOU.

For å gjøre det enklere å opprettholde norsk installasjonspraksis innenfor regelverket, så har vi i NEK NK31 nettopp har gitt ut en norsk fortolkning som vi håper vil klargjøre hva som er vårt syn på å bruke vanlige kompresjonsnipler med BFOU. Se gjerne link her:

https://www.nek.no/wp-content/upl...fortolkning-NEK-420A-10.6-190520.pdf

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor