Ex e kapslinger med hullmatrise fra produsentEx e kapslinger med hullmatrise fra produsent

Ex e kapslinger med hullmatrise fra produsent

Eric
Eric

Forumleder,

Inntil for ett par måneder siden fikk jeg alltid Ex e kapslingene med en gitt hullmatrise fra produsent, uten Ex godkjente plugger i hullene. Men nå sier plutselig produsenten (som er blant verdens største på Ex kapslinger og utstyr) at det har kommet nye krav (retningslinjer?) fra IEC om at produsenter/leverandører IKKE kan sende Ex e kapslinger fra seg (til kunder) uten godkjente Ex plugger i hullene. Jeg kan ikke finne noe i standardene om dette og når jeg ber produsentene om å henvise til spesifikke standarder/normer får jeg heller ikke noe svar. Så spørsmålet mitt er enkelt og greit: Når en produsent sender fra seg Ex e kapslinger, må de alltid plugge hullene med godkjente plugger? Kan du eventuelt henvise til standard/norm-krav for dette? Til info så setter vi uansett inn Ex godkjente kabelgjennomføringer/plugger og det sier produsenten går helt fint. Som ett kompromiss så bestykker de hullene med de billigste pluggene siden vi likevel kommer til å bytte de. Det var ikke noe problem for produsenten.

Mvh,

Eric

Re: Ex e kapslinger med hullmatrise fra produsent

Henning Staff
Henning Staff

Jeg kjenner ikke til at det skal ha kommet et nytt krav i det siste, men NEK EN 60079-0:2012 pkt. 16.4 sier at blindplugger i Ex-utstyr skal være i henhold til Ex kravet til kapslingen (Exe i en Exe, Exd i en Exd, osv.). Jeg antar at det er håndhevelse av dette punktet som har ført til en innskjerping av rutinene.

Ettersom produsenten skriver samsvar med denne normen, må de i utgangspunktet følge dette kravet. Et avvik fra normen (som f.eks. montering av ikke-Ex godkjente blindplugger) må i så tilfelle merkes tydelig på utstyr og i montasjeanvisning, og vil også kunne medføre at man får en "X" i sertifikatreferansen. Ettersom dette medfører merarbeid så antar jeg at det er lettere for produsent å følge kravet i normen.

Etter vår tolkning av normen så er det ikke krav til at hullene skal blindes, og de kan derfor godt leveres uten blindplugger, men dersom leverandøren skal gjøre dette for opprettholdelse av IP grad under transport og lagring må det være Ex godkjente blindplugger med mindre de ønsker å kjøre det som avvik fra normen.

PS. Du kan godt sende meg en e-post med mer detaljer om produsent/leverandør så kan vi benytte våre kontakter til å forsøke å få et klart svar.

Re: Ex e kapslinger med hullmatrise fra produsent

Eric
Eric
Sitat
Henning Staff skrev:

Jeg kjenner ikke til at det skal ha kommet et nytt krav i det siste, men NEK EN 60079-0:2012 pkt. 16.4 sier at blindplugger i Ex-utstyr skal være i henhold til Ex kravet til kapslingen (Exe i en Exe, Exd i en Exd, osv.). Jeg antar at det er håndhevelse av dette punktet som har ført til en innskjerping av rutinene.

Ettersom produsenten skriver samsvar med denne normen, må de i utgangspunktet følge dette kravet. Et avvik fra normen (som f.eks. montering av ikke-Ex godkjente blindplugger) må i så tilfelle merkes tydelig på utstyr og i montasjeanvisning, og vil også kunne medføre at man får en "X" i sertifikatreferansen. Ettersom dette medfører merarbeid så antar jeg at det er lettere for produsent å følge kravet i normen.

Etter vår tolkning av normen så er det ikke krav til at hullene skal blindes, og de kan derfor godt leveres uten blindplugger, men dersom leverandøren skal gjøre dette for opprettholdelse av IP grad under transport og lagring må det være Ex godkjente blindplugger med mindre de ønsker å kjøre det som avvik fra normen.

PS. Du kan godt sende meg en e-post med mer detaljer om produsent/leverandør så kan vi benytte våre kontakter til å forsøke å få et klart svar.

Hei,
Litt i forlengelsen av denne saken så har det oppstått litt mer undring, både fra undertegnede og flere i organisasjonen. Vi kjøper inn tomme Ex e bokser som har ett komponentsertifikat ('U') og som blir brukt som kapsling for vårt produkt som har ett eget Ex e systemsertifikat utstedt fra sertifiseringsinstans. Boksene er standardiserte bokser hvor de stanser ut en hullmatrise definert av oss. Disse boksene kommer av og til inn med plastplugger for transport/lagring, noen ganger med tape (hvor det står at denne tapen kun er ment for transport/lagring) og noen ganger uten noe som helst. Som en del av vår sammenstillingsprosess med elektronikk og andre komponenter så inngår også en spesifikk Ex kabelgjennomføring som er dekket inn av vårt systemsertifikat. Disse Ex gjennomføringene blir fabrikkmontert i boksen av oss men når vi sender det ferdige produktet til sluttkunde så blir ikke disse tapet over eller noe. Det vil si at produktet fra oss ikke er IP54 ved forsendelse og mest sannsynlig vil den ikke oppnå IP54 før all kabling er ferdig terminert som en del av installasjonen i felt. Jeg mener at dette er direkte feil då boksen til enhver tid skal ha minimum IP54. Det vil si at man enten må fjerne disse Ex gjennomføringene før forsendelse og sette inn godkjente blindplugger eller på annen måte sørge for at boksen opprettholder minimum IP54 når vi sender produktet. Det står heller ikke noe om dette i Ex-rapporten fra sertifiseringsinstans ei heller i instruksjonene.
Hva er dine synspunkter på dette?

Re: Ex e kapslinger med hullmatrise fra produsent

Henning Staff
Henning Staff

Hei Eric,

Jeg skal moderere meg litt i forhold til tidligere avgitt svar.

Utstyr, med eller uten medfølgende kabelinnføringer skal være designet slik at det ved korrekt montering oppnår en gitt IP grad. Dette betyr ikke at kravet gjelder under transport og før montasjen er gjennomført, men dersom det er benyttet midlertidige løsninger, som ikke er Ex godkjent, så er det produsentens ansvar å tydelig informere kunde om at dette kun er en tetting for transport.

Dette blir ikke som tidligere svart et avvik fra normen, da normens krav ikke gjelder under transport men først trer i kraft når man har fulgt produsentens anvisning for installasjon.
Produsentens opprinnelige "påstand" om at de ikke hadde lov til å sende kapslinger uten Ex godkjente plugger har jeg ikke funnet belegg for i standarden.

Manglende tetting ved forsendelse av utstyr, som vil kunne medføre inntrengning av støv og vann, vil nok bli en garantisak, men er ikke avvik fra normens krav. Dersom kapslingen ligger beskyttet i en eske eller liknende kan dette være en like god transportbeskyttelse som en plugging av kapslingen.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor