Ex-sone, fastleggingEx-sone, fastlegging

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Ex-sone, fastlegging

Martin Bidmead
Martin Bidmead
Hvilke(n) myndighet(er) avgjør hvilken Ex-sone som skal være gjeldende ved en installasjon (f.ek.s hvilken temperaturklasse som er gjeldene, og hvilken gassgruppe som skal benyttes)?

Vi har en applikasjon der det suges luft + noe oljedamp gjennom en vakuumpumpe. For oljen er det på datablad kun oppgitt at flammepunkt er høyere enn 120 grader celsius, og at det kan antennes ved kontakt med varme eller en gnist (m.a.o veldig generell info). Vi kan komme opp i 120 grader celsius eller nær dette i pumpa, og vil montere en eksplosjons- eller flammefanger. Vi må da vite hvilken gassgruppe som er gjeldende for å velge riktig MESG for flammefanger. For selve pumpens del må vi også vite temperaturklasse osv.
Dette er ukjent og ikke opplyst på datablad, så hvordan/hvem bestememr dette?

Re: Ex-sone, fastlegging

Forumleder
Forumleder
Det er ingen myndighet som har ansvar for dette.
Når det gjelder soneklassifisering er det eieren av anlegget som er ansvarlig, og normen
EN 60079-10 forteller hvordan det skal utføres og dokumenteres.
Offshore forlanger OD en kopi av sonekartene men de "godkjenner" ikke soneklassifiseringen som sådan.
OD og DBE kontrolerer og godkjenner kun internkontroll HMS og QA systemene til bedriften, og disse systemen skal fortelle hvordan soneklassifisering utføres.
Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor