Hva med strømtap i ledninger?Hva med strømtap i ledninger?

Hva med strømtap i ledninger?

Fixeren
Fixeren

Håper noen med kompetanse om strømtap i ledninger kan si litt om nedenforstående:

Jeg liker å sysle med hobbyprosjekter. Nå har jeg en tid fundert på følgende, men vet ikke om det ville kunne fungere i praksis: Omkring 100 meter fra hytta har jeg en liten bekk (på min egen eiendom). Der har jeg lyst til å lage et lite vasshjul og koble det til en liten generator, la oss si for eksempel på 100 watt. Men vil det i praksis være mulig å overfør denne strømmen til hytta ved hjelp av en vanlig skjøteledning, eller vil all strømmen så å si forsvinne før den når så langt pga motstand i i en så lang ledning?

Det har vel også betydning hva slags spenning det er på strømmen som går ut fra generatoren? Hva med 12 volt kontra 220/230 volt? (Sistnevnte har jeg kanskje ikke lov til å legge opp, selv om det ikke er tilkoblet noe offisielt nett, men det er en annen sak). Og hva har diameteren på ledningene å si for strømtap?

Håper på svar fra folk som har kunnskaper om temaet, ikke fra «synsere». Og jeg er ikke ute etter å høre at «dette vil uansett ikke lønne seg» med så minimale strømmengder, for det er ikke lønnsomhetsvurderinger jeg er ute etter.

Hvis jeg satset på bruk bare i flomperioder (og flom ser det ut til å bli stadig oftere) ville det nok være mulig å bruke en litt større generator enn antydet.

Fixeren

Re: Hva med strømtap i ledninger?

Re: Hva med strømtap i ledninger?
Rune Øverland
Forumleder

Hei Fixeren,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Dimensjonerende strøm i ledningene

Når jeg tar utgangspunkt i dine tall (P = 100 watt), en strøm på ca 10 ampere når spenningen er 12 volt. I det andre tilfellet blir den dimensjonerende strømmen ca 0,5 ampere når spenningen er 230 volt.

 

2. NEK 400 - Levertverrsnitt

Litt avhengig av forlegningsmåte på kabel, kan vi gå inn i tabeller i NEK 400:2018 for å se på strømføringsevner på ulike ledertverrsnitt.

Typisk vil 1,5 kvadrat greit håndtere strømmer i området 15-25 ampere. 

Strømføringsevner

 

3. Beregning av spenningsfall

a) Scenario når dimensjonerende strøm er 10 A (når 12 V)

Spenningsfallet er beregnet basert på formelverk i NEK 400 som vist i tillegg 52F:

Jeg har lagt inn kabellengde = 100 meter. 

Spenningsfall 10A 100m

Her ser vi at beregnet spenningsfall blir over 16 volt når strømmer er 10 A på et kabelstrekk på 100 meter. Dette vil jo ikke gå når spenningskilden (vannkraftgeneratoren) i dette scenario leverer 12 volt.

b) Scenario når dimensjonerende strøm er 0,5 A (når 230V)

Samme scenario, men nå er strømmen 0,5 A.

Spenningsfall 0,5A og 100m

Beregningene viser at spenningsfallet er 3 volt, noe som utgjør 1,3 prosent. Dette er innenfor kravet på 8 % (for lavspenningsinstallasjoner for forsynes fra en privat lavspenningsforsyning).

Re: Hva med strømtap i ledninger?

Fixeren
Fixeren

Mange takk for greit og raskt svar. Det ante meg jo at strømtap /spenningfall kunne bli et uoverstigelig problem, og det ville det altså bli med 12 volt løsning, men kan fungere med 220 volt. Et tilleggsspørsmål, hva med vekselstrøm kontra likestrøm, har det betydning? 

Fixeren

Re: Hva med strømtap i ledninger?

Re: Hva med strømtap i ledninger?
Rune Øverland
Forumleder

Hei Fixeren,

Ditt spørsmål: vekselstrøm kontra likestrøm

Tar vi utgangspunkt i samme ampere (vekselstrøm [RMS] og likestrøm) vil spenningsfallet i lederen være det samme. Vi snakker om 50 Hz vekselspenning, så ledningsimpedansen påvirkes ikke nevneverdig av frekvensen.

Videre;

P = U * I

Det mest effektive virkemidlet å få redusert spenningsfallet, er å få redusert strømverdien. Og, da må du opp med spenningen.

Re: Hva med strømtap i ledninger?

Re: Hva med strømtap i ledninger?

Jeg vil tilføye at det er svært begrenset hva ufaglærte har lov til å utføre av arbeid på elektriske anlegg.
Dette er beskrevet i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, FEK § 6 femte ledd: Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

I veiledningen til samme paragraf er det beskrevet hva som menes med mindre arbeider:

I bestemmelsens femte ledd åpnes det for at ufaglærte kan utføre mindre arbeid på et elektrisk anlegg. Med mindre arbeid menes

-

tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording,

-

tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording,

-

tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere,

-

tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt,

-

montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg,

-

utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

Også arbeid på lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:

-

effekten ikke overstiger 200 VA,

-

monterings- og bruksanvisning følges nøye,

-

hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og

-

tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor