Kompetansekrav for vedlikehold/inspekajon av ikke-elektrisk EX-utstyrKompetansekrav for vedlikehold/inspekajon av ikke-elektrisk EX-utstyr

Kompetansekrav for vedlikehold/inspekajon av ikke-elektrisk EX-utstyr

Arild
Arild

Hei!
Sier regelverket noe om kompetansekrav til personell som skal utføre vedlikehold/inspeksjon av ikke-elektrisk EX-utstyr?
Dette er feks ATEX-sertifisert luftvertøy som; Muttertrekkere, luftdrevne fatpumper, etc.

Re: Kompetansekrav for vedlikehold/inspekajon a...

Re: Kompetansekrav for vedlikehold/inspekajon a...
Sverre Isaksen
Forumleder

Her er noen utdrag fra FHOSEX, som gjelder alt personell:

Kan leses i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-30-911

§ 14.Organisatoriske tiltak

1.

Opplæring av arbeidstakere:

Arbeidsgiveren skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som arbeider på områder der eksplosive atmosfærer kan dannes, får tilstrekkelig og egnet opplæring i eksplosjonsvern.

2.

Skriftlige instrukser og arbeidstillatelse:

Når eksplosjonsverndokumentet krever det,

a)

skal arbeid på eksplosjonsfarlige områder utføres i samsvar med skriftlig instruks;

b)

skal det tas i bruk et system for arbeidstillatelser både for eksplosjonsfarlig arbeid og for arbeid som kan være eksplosjonsfarlig i kombinasjon med annet arbeid. Det skal utpekes en kompetent person til å utstede arbeidstillatelser. Tillatelsen skal være utstedt før arbeidet kan begynne.

 15.Vernetiltak mot eksplosjoner

5.

Alle nødvendige tiltak skal iverksettes for å sikre at området, arbeidsplassen, arbeidsutstyret og ethvert tilhørende koplingsutstyr er utformet, konstruert, montert, installert, brukt, vedlikeholdt og holdt rent på en slik måte at eksplosjonsrisikoen reduseres til et minimum. Dersom en eksplosjon skulle inntreffe, skal alle nødvendige tiltak iverksettes for å stanse spredningen eller begrense den mest mulig. Det skal iverksettes egnede tiltak for i størst mulig grad å redusere risikoen for at arbeidstakerne og andre personer blir skadet av en eksplosjon.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor