Tilbakevirkende kraft på nye normerTilbakevirkende kraft på nye normer

Tilbakevirkende kraft på nye normer

Martin Hantveit
Martin Hantveit

Hei.

Dersom det kommer nye retningslinjer i norm, må man sørge for at alt av utstyr som allerede er installert må tilfredsstille dette?

Jeg tenker spesifikt på NEK EN 60079-28. En laser som står inne i en EXd kapsling og "skyter" ut i sone 1 vil kunne være sertifisert etter tidligere normer, men ved endring på innholdet kan man få et problem på grunn av 60079-28 og styrken i laseren.

Vil denne normen ha tilbakevirkende kraft og føre til at man må endre allerede installert utstyr som har komponenter som ikke er godkjent etter 60079-28?

Re: Tilbakevirkende kraft på nye normer

Re: Tilbakevirkende kraft på nye normer
Rune Øverland
Forumleder

Hei Martin,

Tusen takk spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Grunnlovens bestemmelse om tilbakevirkende kraft

Grunnlovens § 97 bestemmer at «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft».

https://lovdata.no/lov/1814-05-17/§97

Begrepet 'lov' omfatter formelle lover gitt av Stortinget, samt forskrifter, skattevedtak med videre.

 

2. NEK EN IEC-standarder

Så, en ny versjon av NEK EN IEC-standard har ingen juridisk myndighets tilbakevirkende kraft. Et anlegg skal driftes og vedlikeholdes etter den versjon av standarden som det er konstruert etter.

Dette vil ikke forhindre et selskap å frivillig følge den nye standarden hvis selskapet slik ønsker, men det er som nevnt ingen plikt å gjøre dette pålagt av norske myndigheter.

Re: Tilbakevirkende kraft på nye normer

Martin Hantveit
Martin Hantveit

Hei,

Takk for svar.

Mvh Martin

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor