Antall stikk BarnehageAntall stikk Barnehage

Antall stikk Barnehage

Smørbukk
Smørbukk

Slik jeg ser det er det ikke et krav til et visst antall stikk i en barnehage, men at installasjonen er iht FEL§16 og da forutsatt bruk.

Enkelte rom i barnehage er såkalte lekerom der mye aktivitet foregår på gulvet og behov for uttak er lite. Stikkontakter i slike soner er ofte interessante for barn. Et alternativ er å plassere uttak i annen høyde men siden behovet igjen for uttak i disse rommene er begrenset så er ikke det ønskelig løsning.

Kan slike rom installeres uten stikkontakter og være iht til FEL/NEK?

Ved endret behov og bruk av rommet så vil rommet ikke være iht til FEL/NEK og ombyggning må gjøres.   

Re: Antall stikk Barnehage

Re: Antall stikk Barnehage

I utgangspunktet bør det være tilgang til stikkontaktuttak også i lekerommet du beskriver (mulighet for eksempel til støvsuging).

I områder tilgjengelige for barn (BA2 i Tabell 51A) skal stikkontakter ha barnesikring, samt beskyttelsesgrad på minst IP2X. I tillegg kan plassering utenfor barns rekkevidde vurderes som en tilleggssikkerhet.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor