Ekom vs. elektroinstallatør, igjen... Ekom vs. elektroinstallatør, igjen...

Ekom vs. elektroinstallatør, igjen...

jr
jr

Tar opp litt dette med ekom vs. elektroinstallatør igjen. 

Fra Nkom.no: 

Unntak fra dette er installasjon
av elektronisk kommunikasjonsnett når alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet er
spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse.

Eksempler på systemer som utløser krav om at arbeidet utføres av autorisert virksomhet er
regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- og
innbruddsentraler, i tillegg til kabel-TV-nett, fibernett og datanett.

Regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- og
innbruddsentraler mm. er også regulert av DSB og DIBK, men deres regelverk omfatter ikke
installasjon og vedlikehold av ekomnett. Installasjon og vedlikehold av ekomnett omfattes av
Nkoms regelverk.

Har godkjenning som elektroinstallatør og vi har mulighet til og starte med SD-anlegg.

Som skrevet i siste avsnitt over her, så står det at SD-anlegg mm. er også regulert av DSB og DIBK.  , mens installasjon og vedlikehold av ekomnett omfattes av Nkoms regelverk. 

Hva menes med dette? Kan vi påta oss arbeid med programmering og bygging av SD-anlegg uten ekom autorisasjon? 

Re: Ekom vs. elektroinstallatør, igjen...

Re: Ekom vs. elektroinstallatør, igjen...

Andre myndigheter enn Nkom har også reguleringer på dette området, men autorisasjonskravet fra Nkom må være oppfylt for å utføre installasjon og vedlikehold av ekomnett. Dette følger blant annet av FEK § 2; Forskriften gjelder ikke arbeid knyttet til d) elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer.

Dette er også beskrevet i første punkt i Rapport fra risikovurdering i 5 sikre;  https://www.dsb.no/globalassets/d...ering__v5_0__noytral__veiledning.pdf

Ved ytterligere spørsmål kan Svein Roar Jonsmyr hos Nkom kontaktes; https://www.nkom.no/kontakt/telefonliste?categoryKey=124.

Re: Ekom vs. elektroinstallatør, igjen...

Simon Werner
Simon Werner

INFORMASJONSBLAD Ekomnett – hva er omfattet av lovverkets definisjon, versjon: 1.3 – 7.11.2018

Arbeid som krever ekomnettautorisasjon (ENA)

NKOM har her moderert seg..

Eksempler på systemer som kan utløse krav om at arbeidet skal utføres av autorisert virksomhet er regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, Smarthussystemer og brann- og innbruddsentraler.

Det er opp til en avveid vurdering i fra autorisert elektroinstallatør om dette vil påvirke kommunikasjonssikkerheten.

Re: Ekom vs. elektroinstallatør, igjen...

Re: Ekom vs. elektroinstallatør, igjen...

Takk for innspill Simon :-).

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor