FSE §6

FA
FA

I FSE §6 står det i siste avsnitt:

"Ved arbeid på eller nær ved elektriske lavspenningsanlegg tilhørende en tredjepart og hvor anlegget er av en slik art at eier/driver ikke omfattes av denne forskriften og hvor det da ikke er utpekt en driftsansvarlig, så vil det være faglig ansvarlig i den utførende virksomheten («installatøren») som har ansvar for å utpeke ansvarlig for arbeidet."

Spørsmål: Kan man spesifisere hvilke anlegg dette gjelder, eller kan det vurderes? Hva er grensesnittet?

Re: FSE §6

Re: FSE §6

I virksomheter uten ansatte med elektrokompetanse, f.eks. en kontorvirksomhet, vil det naturlig nok være faglig ansvarlig (FA) hos elektrovirksomhet som har ansvar for å utpeke AFA.

Gjennom avtale kan ansvar for å utpeke AFA overføres til FA i utførende virksomhet også om anleggets eier har ansatt personer med elektrokompetanse.

Det er i liten grad detaljregulering i FSE, og det vil være opp til partene selv (anleggseier og utførende virksomhet) å avgjøre hvem som skal ha myndighet til å utpeke AFA.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor