Industrimekaniker og elektrisk arbeidIndustrimekaniker og elektrisk arbeid

Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Øyvind Nersund
Øyvind Nersund

Det er ofte diskutert hva en industrimekaniker har lov til å gjøre og spesielt når det kommer til et motorbytte.

Hva kan en industrimekaniker gjøre med kun fagbrev? Ser det kan gis instruks for enkelte ting, men gjelder det da kun en spesifikk jobb?

Øyvind

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Bobb
Bobb

Ja instruksen gjelder for kun den motoren som skal fra og tilkobles. Dersom mekanikeren ikke er reform 94 elev må han ha elektro opplæring før han kan instrueres.

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid
Sitat
Øyvind Nersund skrev:

Det er ofte diskutert hva en industrimekaniker har lov til å gjøre og spesielt når det kommer til et motorbytte.

Hva kan en industrimekaniker gjøre med kun fagbrev? Ser det kan gis instruks for enkelte ting, men gjelder det da kun en spesifikk jobb?

Øyvind

Annet ledd i FEK § 6: Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.

Industrimekaniker utdannet etter 1994 kommer inn under dette.

Avklaring om instruert er gitt i Elsikkerhet 84, fra side 13; https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet_84.pdf.

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Øyvind Nersund
Øyvind Nersund
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Annet ledd i FEK § 6: Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.

Industrimekaniker utdannet etter 1994 kommer inn under dette.

Avklaring om instruert er gitt i Elsikkerhet 84, fra side 13; https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet_84.pdf.

For å være helt sikker.

Det finnes 2 forskjellige typer industrimekaniker, der en er utdannet før og en er utdannet etter 1994.

Er du utdannet før 1994 skal du ha:

Fagbrev - opplæring i til/fra kobling - intstruks/opplæring

Er du utdannet etter 1994 skal du ha:

Fagbrev - instruks/opplæring

Konklusjon: Det skal alltid foreligge en instruks for det arbeidet som skal utføres når man ikke er fagarbeider innen elektro, og da er det kun den spesifikke jobben som kan utføres? 

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Bobb
Bobb
Sitat
Øyvind Nersund skrev:

For å være helt sikker.

Det finnes 2 forskjellige typer industrimekaniker, der en er utdannet før og en er utdannet etter 1994.

Er du utdannet før 1994 skal du ha:

Fagbrev - opplæring i til/fra kobling - intstruks/opplæring

Er du utdannet etter 1994 skal du ha:

Fagbrev - instruks/opplæring

Konklusjon: Det skal alltid foreligge en instruks for det arbeidet som skal utføres når man ikke er fagarbeider innen elektro, og da er det kun den spesifikke jobben som kan utføres? 

Hva er forskjellen på opplæring i til/fra kobling og instruks/opplæring?

Er du utdannet før 1994 skal du ha begrenset grunnleggende elektro kunskaper for å kunne bli instruert i f.eks fra og tilkobling av motor.

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Øyvind Nersund
Øyvind Nersund
Sitat
Bobb skrev:

Hva er forskjellen på opplæring i til/fra kobling og instruks/opplæring?

Er du utdannet før 1994 skal du ha begrenset grunnleggende elektro kunskaper for å kunne bli instruert i f.eks fra og tilkobling av motor.

Okei, da har jeg misforstått. 

Slik som jeg har forstått dette ble det innført nye el.relaterte læreplanmål i industrimekaniker utdanningen under reform 94. Reform 94 gjorde at industrimekanikere kunne instrueres til å gjøre enkle til og frakoblinger av utstyr. Som da f.eks motorer.

De som var industrimekaniker før reform 94 hadde ikke denne elektroutdanningen i læreplanen og må det dette kurset for å kunne bli instruert til et f.eks motorbytte. https://www.krm.no/kurs/elektro-o...fagbevis-i-elektrofag-og-elsikkerhet

Og det jeg vil frem til er at er du utdannet etter reform 94 der du har elektro i utdanningen så har du ikke automatisk lov til å bytte alle slags motorer. Det skal da gis en instruks på spesifikk oppdrag. 

Mulig jeg har misforstått dette.

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Bobb
Bobb
Sitat
Øyvind Nersund skrev:

Okei, da har jeg misforstått. 

Slik som jeg har forstått dette ble det innført nye el.relaterte læreplanmål i industrimekaniker utdanningen under reform 94. Reform 94 gjorde at industrimekanikere kunne instrueres til å gjøre enkle til og frakoblinger av utstyr. Som da f.eks motorer.

De som var industrimekaniker før reform 94 hadde ikke denne elektroutdanningen i læreplanen og må det dette kurset for å kunne bli instruert til et f.eks motorbytte. https://www.krm.no/kurs/elektro-o...fagbevis-i-elektrofag-og-elsikkerhet

Og det jeg vil frem til er at er du utdannet etter reform 94 der du har elektro i utdanningen så har du ikke automatisk lov til å bytte alle slags motorer. Det skal da gis en instruks på spesifikk oppdrag. 

Mulig jeg har misforstått dette.

Det er riktig, skolegang under reform 94 gjør ikke at du automatisk kan bytte motorer med fra og tilkobling. Det må ligge en instruks i bunn som skal kvalitetsikres i et system i bedriften.

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid
Sitat
Bobb skrev:

Det er riktig, skolegang under reform 94 gjør ikke at du automatisk kan bytte motorer med fra og tilkobling. Det må ligge en instruks i bunn som skal kvalitetsikres i et system i bedriften.

Hvor har du dette fra Bobb.

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Annet ledd i FEK § 6: Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.

Industrimekaniker utdannet etter 1994 kommer inn under dette.

Avklaring om instruert er gitt i Elsikkerhet 84, fra side 13; https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet_84.pdf.

Følgende står i veiledningen til § 6: Annet ledd åpner for at personer med fagbrev som i seg selv ikke kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, likevel kan utføre visse oppgaver på anlegget. Forutsetningen er at utdanningen inneholder enkelte fag innen elektrofaget, og at oppgavene som skal utføres ligger innenfor fagene de har fått opplæring i. I tillegg er det et vilkår at de også har fått opplæring i samsvar med kravene som fremgår av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

I tillegg er det generelt krav i IK-forskriftens § 5, punkt 5 til å ha oversikt over virksomhetens organisasjon, og dette skal dokumenteres skriftlig. I henhold til dette kravet vil det være naturlig å ha en oversikt i virksomhetens IK-system, over alle ansatte som er bemyndiget til å utføre noen form for arbeid på virksomhetens elektriske anlegg. 

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Bobb
Bobb
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Hvor har du dette fra Bobb.

At reform 94 industrimekaniker har elektro i fagplanen ?

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid
Sitat
Bobb skrev:

Det er riktig, skolegang under reform 94 gjør ikke at du automatisk kan bytte motorer med fra og tilkobling. Det må ligge en instruks i bunn som skal kvalitetsikres i et system i bedriften.

Hva bygger du følgende utsagn på: Skolegang under reform 94 gjør ikke at du automatisk kan bytte motorer med fra og tilkobling. Det må ligge en instruks i bunn som skal kvalitetsikres i et system i bedriften.

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Øyvind Nersund
Øyvind Nersund
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Følgende står i veiledningen til § 6: Annet ledd åpner for at personer med fagbrev som i seg selv ikke kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, likevel kan utføre visse oppgaver på anlegget. Forutsetningen er at utdanningen inneholder enkelte fag innen elektrofaget, og at oppgavene som skal utføres ligger innenfor fagene de har fått opplæring i. I tillegg er det et vilkår at de også har fått opplæring i samsvar med kravene som fremgår av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

I tillegg er det generelt krav i IK-forskriftens § 5, punkt 5 til å ha oversikt over virksomhetens organisasjon, og dette skal dokumenteres skriftlig. I henhold til dette kravet vil det være naturlig å ha en oversikt i virksomhetens IK-system, over alle ansatte som er bemyndiget til å utføre noen form for arbeid på virksomhetens elektriske anlegg. 

Du svarer med den teksten jeg stiller spørsmålet ut ifra. 

 Annet ledd åpner for at personer med fagbrev som i seg selv ikke kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, likevel kan utføre visse oppgaver på anlegget. 
Hvilke fagbrev er dette? Her jeg har konkludert med at industrimekaniker r94 er gjeldende

I tillegg er det et vilkår at de også har fått opplæring i samsvar med kravene som fremgår av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Det som kommer frem her er at du skal jobbe trygt og sikkert. Er da en instruks gjeldende for kvalitetsikring?

Lenger opp la du til et innlegg om krav til instruert personell. Kan man si det enkelt at alle som ikke har fagbrev i faget er instruert personell og skal følge de retningslinjene?

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid
Sitat
Øyvind Nersund skrev:

Du svarer med den teksten jeg stiller spørsmålet ut ifra. 

 Annet ledd åpner for at personer med fagbrev som i seg selv ikke kvalifiserer for å kunne arbeide med bygging og vedlikehold av elektriske anlegg, likevel kan utføre visse oppgaver på anlegget. 
Hvilke fagbrev er dette? Her jeg har konkludert med at industrimekaniker r94 er gjeldende

I tillegg er det et vilkår at de også har fått opplæring i samsvar med kravene som fremgår av forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Det som kommer frem her er at du skal jobbe trygt og sikkert. Er da en instruks gjeldende for kvalitetsikring?

Lenger opp la du til et innlegg om krav til instruert personell. Kan man si det enkelt at alle som ikke har fagbrev i faget er instruert personell og skal følge de retningslinjene?

Det hadde vært mye enklere å ta dette på telefon :-).

Begrepet Instruert er ikke omtalt i FEK, men kun i Elsikkerhet 84 (og Elsikkerhet 73). Myndighet stiller ikke noe konkret krav om instruks for personell som utfører arbeid hjemlet i FEK, og dette følger eventuelt som en konsekvens av § 5 i Internkontrollforskriften. Instruerte iht. Elsikkerhet kan kun betjene vern. For kobling (f.eks. fra- og tilkobling av en motor, likt mot likt) må personell tilfredsstille en av avsnittene/leddene i FKE § 6.

Du kan ringe meg på 974 28 812, om noe fortsatt er uklart. Jeg holder kurs i dag, men ringer eventuelt tilbake i løpet av dagen.

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Bobb
Bobb
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Hva bygger du følgende utsagn på: Skolegang under reform 94 gjør ikke at du automatisk kan bytte motorer med fra og tilkobling. Det må ligge en instruks i bunn som skal kvalitetsikres i et system i bedriften.

FKE §6

Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Her tar du feil. Forskriften, FEK stiller ikke krav til instruks for personer kvalifisert iht. § 6.

Du bør lese helheten i alle mine innlegg i denne tråden.

Du må gjerne ringe meg om du vil :-).

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Bobb
Bobb
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Her tar du feil. Forskriften, FEK stiller ikke krav til instruks for personer kvalifisert iht. § 6.

Du bør lese helheten i alle mine innlegg i denne tråden.

Du må gjerne ringe meg om du vil :-).

Ok. Vi har FSE kurs hvert år og der blir det presisert at personell med fagbrev fra ikke-elektro kan bli instruert i enkle fra og tilkoblinger dersom de har hatt elektro i sin fagplan fra skolen. Instruks var ifg. interkontrollforskriftens §5

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Hans Olav Arnesen
Hans Olav Arnesen
Sitat
Bobb skrev:

Ok. Vi har FSE kurs hvert år og der blir det presisert at personell med fagbrev fra ikke-elektro kan bli instruert i enkle fra og tilkoblinger dersom de har hatt elektro i sin fagplan fra skolen. Instruks var ifg. interkontrollforskriftens §5

Ja vel, men en slik forståelse kan lett føre til begrepsforvirring.

Instruert innenfor elektro bør bare brukes om usakkyndige som, med instruks og årlig elsikkerhetsopplæring, kan betjene vern forbeholdt sakkyndig/instruert betjening. Dette er som nevnt omtalt i Elsikkerhet 84.

§ 5 i IK-forskriften beskriver ikke spesifikt krav til instruks relatert til aktuelt tema, men det er lurt å ha en oversikt i virksomhetens internkontroll over hvem som kan gjøre hva i forhold til virksomhetens elektriske anlegg.

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Forrige innlegg er fra meg (slet med innloggingen).

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Bobb
Bobb

Ja, vi har hatt mye diskusjoner frem og tilbake med dette de siste 17 årene og ingen kan gi noe svar svart på hvit som vi kan bruke som dokumentasjon. Ikke opplæringskontorer, DSB eller FSE kursholdere tør si noe konkret. Vi tror vi gjør ting riktig ved å gi opplæring og dokumentere instrukser... håper det ikke har vært feil den dagen det skjer noe alvorlig bare...

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Re: Industrimekaniker og elektrisk arbeid

Det virker som dere ivaretar dette på en god måte.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor