Jording solcelle/dobbelisolert omformerJording solcelle/dobbelisolert omformer

Jording solcelle/dobbelisolert omformer

Luna Luna
Luna Luna

Hei! 
Ved dobbelisolert omformer, har jeg blitt informert at solcelleinstallasjon ikke skal jordes. Med mindre det er montert i område, mer utsatt for lynnedslag. 
Hvilke avsnitt i NEK, samt norm omhandler dette? 
Hvor står det spesifikt hvorfor -og hvordan dette skal gjøres?  

Re: Jording solcelle/dobbelisolert omformer

Re: Jording solcelle/dobbelisolert omformer

Se avsnitt 712.521 i NEK 400:2018, samt nederste tolkning under 6. utgave her; https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor