Måling av overgangsmotstand til jordMåling av overgangsmotstand til jord

Måling av overgangsmotstand til jord

Kåre L.
Kåre L.

Hei. Jeg har gått til innkjøp av en eurotester, og har lagt opp en kurs (1 stikk) til et båthus som er ca 50m fra hovedbygning (som har jordelektrode). Før jeg evt slår ned jordspyd ved båthuset ønsker jeg å finne ut hvordan overgangsmotstanden til jord er der. Regner med at jeg kan benytte meg av 3punkts metoden for å finne ut av dette, men da dette er nytt for meg trenger jeg litt tips til hvordan jeg kan utføre målingen.

Eiendommen blir forsynt med luftstrekk og IT-nett.

- Kan jeg koble meg til jordinga i stikkontakten i båthuset med den ene måleproben, og sette de to andre i bakken?

Til info er jeg tidligere installatør og elektriker.

Re: Måling av overgangsmotstand til jord

Elektriker
Elektriker

Det følger alltid med en illustrert kortfattet bruksanvisning til disse, den bør du følge. Det du skriver høres imidlertid ut til å være korrekt fremgangsmåte. 

Re: Måling av overgangsmotstand til jord

Elektro
Elektro

Skal man måle jordelektroden så skal man kun måle den. Det vil si fra koble jordlederen. Måler du fra en jordet kontakt, uten noen frakobling så måler du alle forbindelser til jord. 

En slik måling du skisserer her vil ha liten relevans. Om jordmassene er like så vil du få tilnærmet samme resultat som om du målte ved huset.

Etter 2014 ble det i praksis krav til egen jordelektrode for slike tilfeller som du skisserer her. 

Re: Måling av overgangsmotstand til jord

Kåre L.
Kåre L.

Vil det si at denne målingen jeg skisserer ikke vil være nyttig for noen ting?
Jeg måler 512ohm når jeg måler overgangsmotstanden til jord ved båthuset. (alle jordingene tilkoblet)Ser at det er kommet krav angående jordelektrode som skal være "effektiv for hele installasjonen".
Men dersom det hadde vært en eksisterende installasjon før dette kravet kom - hadde ikke da overgangsmotstanden på 512ohm vært innafor?Eller vil det ved jordfeil i hovedbygningen kunne bli større differanse på jordpotensialet ved hovedbygningen og båthuset, og derfor i verste fall kunne oppstå større berøringsspenning enn 50V i stikk ved båthus uten at jordfeilbryter slår ut?

Re: Måling av overgangsmotstand til jord

Re: Måling av overgangsmotstand til jord

Elektro har rett her; jordelektroden for hovedbygning vil ikke dekke båthuset 50 meter unna.
Dekningsområdet for en jordelektrode avhenger av hvordan denne er utformet, samt av resistiviteten i aktuelt jordsmonn. I beste fall kan man anta at dekningsområdet er ca. 20 meter for jordelektroden i en boliginstallasjon.

Krav til dekningsområde for jordelektroden kom inn i avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2010. I NEK 400:2018 er kravet endra til kun å omfatte IT- og TT-systemer.

Måling av overgangsresistans for jordelektroden utføres på jordingsleder frakoblet hovedjordskinnen.

Største tillatte overgangsmotstand for jordelektroden, Ra = 50 V / Idmaks, hvor Idmaks kan antas å være 2 mA pr kVA trafoytelse (ref. veiledning til avsnitt 6.4.3.7.1 c) i NEK 400:2018).

I installasjoner hvor alle forbrukerkurser har jordfeilvern, åpner normen for at Idmaks settes til utkoblingskriteriet for største jordfeilvern (f.eks. 30 mA i en ny bolig). Overgangsmotstanden for jordelektroden bør imidlertid være langt lavere enn 1666 ohm, som er akseptert av normen for nye boliger. For de fleste installasjoner kan man enkelt oppnå en overgangsmotstand på 100 ohm, eller lavere. 

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor