Utkobling av N-leder i TN nettUtkobling av N-leder i TN nett

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Utkobling av N-leder i TN nett

Gunnar
Gunnar
I kap 46 i NEK 400 blir konsekvensen av flerpolte vern i TNS nett i Norge at vernet skal omfatte N-leder når denne er tilkoblet. Hva blir tilfellet med tilkobling av utstyr der det er montert vern som en polt sikringsholder for NH patron og N-leder er fast tilkoblet? Utstyret/tavlen er CE merket og i umiddelbar nærhet er det montert 4-polig lastbryter i egen fordeler.

Re: Utkobling av N-leder i TN nett

Forumleder
Forumleder
Når det gjelder krav til frakobling og utkobling er dette nedfelt i NEK 400:2002-5-53 avsnitt 536 (Frakobling og utkobling).

NEK 400:2002 tillater at en felles bryter kan allpolig frakoble alle kurser under ett, selv om ikke alle kurser eller brytere tilfredsstiller kravene til frakobling.

Med henvisning til ditt innlegg tolker vi at denne løsningen som beskrives, er i tråd med kravene i NEK 400:2002.

Men etter vår oppfatning mener vi at den beste løsningen er at hver enkelt kurs har frakoblingsutstyr.
Et annet moment i denne sammenhengen er at dersom det skal drives vedlikehold, utskiftning eller reparasjon i anlegget, kan montører lett bli fristet til å jobbe på spenningsførende deler. N-leder skal betraktes som spenningsførende.

Når det gjelder beskyttelse av N-leder, henvises det NEK 400:2002-4-43 avsnitt 431.
Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor