Klasserom:

NEK 400:2014

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.


Det er for øyeblikket ikke satt opp noen kurs.

Vi kan også komme og holde kurs for din bedrift.

Kursinformasjon

Kursnavn: NEK 400:2014
Varighet: 2 dager
Pris: kr 7 500,-
Språk:

Målsetning:

Etter gjennomført kurs skal deltakerne være i stand til å bruke forskriften og NEK 400:2014 i sitt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg.

Målgruppe:

Rådgivende ingeniører, saksbehandlere, elektrikere, automatikere og kandidater til fagprøve innen elektrofag.

Kurset inneholder disse emnene:

●   FEL - Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
●   Forholdet mellom forskrift og norm


●   NEK 400:2014 - Elektriske lavspenningsinstallasjoner
●   Hvordan normen er bygget opp
●   De viktigste endringene i NEK 400:2014
●   Tolkning og gjennomgang av vesentlige deler i NEK 400:2014
●   Sentrale definisjoner
●   Nettsystemene IT, TT og TN
●   Beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk
●   Beskyttelse mot overstrøm
●   Dimensjonering av kabel og vern
●   Krav til dokumentasjon
●   Jordingssystemer og beskyttelsesledere
●   Verifikasjon av ny installasjon,- sluttkontroll, 5 sikre
●   Delnorm 823, Bolig

Informasjon

Deltakerne må selv bringe med seg NEK 400:2014. NEK 400:2014 kan eventuelt bestilles av Trainor og utleveres ved kursstart.

Kompetanse

Myndighetene (DSB og Ptil) krever at kompetansen skal dokumenteres i bedriftens internkontrollsystem. Dette er blant annet beskrevet i FEK (Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr) og i Petroleumstilsynets HMS-regelverk.

I FEK kreves det at alt personell skal være à jour med den faglige utviklingen. Dette omfatter krav til kunnskap om nasjonalt regelverk og normer, som er nødvendig for de arbeidsoppgaver de skal utføre.


Kurset er lagt til i handlekurven
Trainor AS +47 33 37 89 00 post@trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor