Kurskalender

august 2018

06.
mandag
Gardermoen 4 dager 6 ledige plasser
kr 14 900,-
13.
mandag
Trondheim 4 dager 7 ledige plasser
kr 14 900,-
20.
mandag
Kristiansand 4 dager 12 ledige plasser
kr 14 900,-
21.
tirsdag
Bergen 3 dager 0 ledige plasser
kr 13 300,-
27.
mandag
Stavanger 4 dager 13 ledige plasser
kr 14 900,-
27.
mandag
Tønsberg 5 dager 4 ledige plasser
kr 27 300,-
28.
tirsdag
Tønsberg 1 dag 0 ledige plasser
kr 5 200,-
29.
onsdag
Tønsberg 1 dag 0 ledige plasser
kr 5 200,-
30.
torsdag
Tønsberg 1 dag 1 ledige plasser
kr 5 200,-

september 2018

03.
mandag
Tønsberg 4 dager 13 ledige plasser
kr 14 900,-
04.
tirsdag
Bergen 1 dag 12 ledige plasser
kr 5 200,-
04.
tirsdag
Tønsberg 1 dag 7 ledige plasser
kr 4 500,-
04.
tirsdag
Gardermoen 2 dager 10 ledige plasser
kr 8 500,-
04.
tirsdag
Tønsberg 3 dager 10 ledige plasser
kr 13 300,-
04.
tirsdag
Gardermoen 3 dager 8 ledige plasser
kr 10 600,-
05.
onsdag
Bergen 5 timer 15 ledige plasser
kr 3 700,-
05.
onsdag
Bergen 170 minutter 12 ledige plasser
kr 3 200,-
05.
onsdag
Tønsberg 1 dag 10 ledige plasser
kr 2 900,-
06.
torsdag
Tønsberg 1 dag 11 ledige plasser
kr 5 200,-
06.
torsdag
Tønsberg 1 dag 15 ledige plasser
kr 3 000,-
07.
fredag
Tønsberg 1 dag 11 ledige plasser
kr 4 500,-
07.
fredag
Tønsberg 1 dag 10 ledige plasser
kr 2 200,-
07.
fredag
Tønsberg 1,5 timer 5 ledige plasser
kr 750,-
10.
mandag
Tønsberg 1 dag 12 ledige plasser
kr 3 900,-
10.
mandag
Bergen 4 dager 8 ledige plasser
kr 14 900,-
10.
mandag
Tønsberg 5 dager 8 ledige plasser
kr 27 700,-
10.
mandag
Tønsberg 5 dager 1 ledige plasser
kr 18 800,-
11.
tirsdag
Tønsberg 2 dager 12 ledige plasser
kr 9 700,-
11.
tirsdag
Tønsberg 2 dager 12 ledige plasser
kr 8 500,-
11.
tirsdag
Stavanger 3 dager 0 ledige plasser
kr 11 300,-
12.
onsdag
Tønsberg 1 dag 14 ledige plasser
kr 4 300,-
15.
lørdag
Tønsberg 4 dager 6 ledige plasser
kr 13 200,-
17.
mandag
Gardermoen 4 dager 16 ledige plasser
kr 14 900,-
17.
mandag
Tromsø 4 dager 13 ledige plasser
kr 14 900,-
18.
tirsdag
Tønsberg 3 dager 0 ledige plasser
kr 13 300,-
18.
tirsdag
Bergen 3 dager 0 ledige plasser
kr 13 300,-
25.
tirsdag
Kristiansand 1 dag 11 ledige plasser
kr 5 200,-
25.
tirsdag
Stavanger 1 dag 0 ledige plasser
kr 5 200,-
25.
tirsdag
Tønsberg 2 dager 6 ledige plasser
kr 9 400,-
25.
tirsdag
Gardermoen 2 dager 2 ledige plasser
kr 7 500,-
25.
tirsdag
Bergen 3 dager 0 ledige plasser
kr 11 300,-
26.
onsdag
Kristiansand 170 minutter 12 ledige plasser
kr 3 200,-
26.
onsdag
Stavanger 1 dag 0 ledige plasser
kr 5 200,-
27.
torsdag
Kristiansand 1 dag 11 ledige plasser
kr 5 200,-
27.
torsdag
Stavanger 1 dag 5 ledige plasser
kr 5 200,-
28.
fredag
Kristiansand 1 dag 11 ledige plasser
kr 4 500,-

oktober 2018

02.
tirsdag
Trondheim 1 dag 8 ledige plasser
kr 5 200,-
03.
onsdag
Trondheim 1 dag 15 ledige plasser
kr 4 300,-
09.
tirsdag
Tønsberg 1 dag 5 ledige plasser
kr 5 000,-
10.
onsdag
Tønsberg 1 dag 2 ledige plasser
kr 5 200,-
11.
torsdag
Tønsberg 1 dag 9 ledige plasser
kr 5 000,-
16.
tirsdag
Gardermoen 1 dag 12 ledige plasser
kr 3 900,-
16.
tirsdag
Gardermoen 2 dager 11 ledige plasser
kr 8 500,-
16.
tirsdag
Stavanger 3 dager 11 ledige plasser
kr 13 300,-
16.
tirsdag
Trondheim 3 dager 7 ledige plasser
kr 10 600,-
17.
onsdag
Ålesund 1 dag 10 ledige plasser
kr 3 900,-
18.
torsdag
Bergen 1 dag 12 ledige plasser
kr 3 900,-
19.
fredag
Stavanger 1 dag 9 ledige plasser
kr 5 100,-
22.
mandag
Tønsberg 1 dag 12 ledige plasser
kr 5 200,-
22.
mandag
Bergen 1 dag 5 ledige plasser
kr 2 800,-
22.
mandag
Tønsberg 5 dager 6 ledige plasser
kr 27 300,-
23.
tirsdag
Tønsberg 170 minutter 12 ledige plasser
kr 3 200,-
23.
tirsdag
Bergen 3 dager 0 ledige plasser
kr 13 300,-
23.
tirsdag
Stavanger 3 dager 4 ledige plasser
kr 11 300,-
24.
onsdag
Tønsberg 1 dag 5 ledige plasser
kr 5 200,-
25.
torsdag
Tønsberg 1 dag 5 ledige plasser
kr 5 000,-
26.
fredag
Stavanger 1 dag 14 ledige plasser
kr 4 300,-
29.
mandag
Stavanger 1 dag 1 ledige plasser
kr 2 800,-
29.
mandag
Trondheim 5 dager 10 ledige plasser
kr 27 700,-
30.
tirsdag
Gardermoen 1 dag 9 ledige plasser
kr 3 900,-
31.
onsdag
Stavanger 1 dag 12 ledige plasser
kr 5 200,-
31.
onsdag
Stavanger 170 minutter 12 ledige plasser
kr 3 200,-
31.
onsdag
Gardermoen 2 dager 8 ledige plasser
kr 8 500,-

november 2018

01.
torsdag
Stavanger 1 dag 12 ledige plasser
kr 5 200,-
02.
fredag
Stavanger 1 dag 12 ledige plasser
kr 4 500,-
05.
mandag
Tønsberg 1 dag 4 ledige plasser
kr 3 000,-
06.
tirsdag
Tønsberg 1 dag 12 ledige plasser
kr 3 500,-
06.
tirsdag
Bergen 1 dag 0 ledige plasser
kr 5 200,-
06.
tirsdag
Stavanger 3 dager 4 ledige plasser
kr 13 300,-
07.
onsdag
Tønsberg 1 dag 15 ledige plasser
kr 2 900,-
07.
onsdag
Bergen 1 dag 1 ledige plasser
kr 5 200,-
07.
onsdag
Tønsberg 1 dag 9 ledige plasser
kr 5 200,-
08.
torsdag
Grålum 1 dag 12 ledige plasser
kr 3 900,-
08.
torsdag
Bergen 1 dag 8 ledige plasser
kr 5 200,-
08.
torsdag
Tønsberg 1 dag 15 ledige plasser
kr 3 000,-
09.
fredag
Tønsberg 1 dag 15 ledige plasser
kr 2 200,-
09.
fredag
Tønsberg 1,5 timer 5 ledige plasser
kr 750,-
12.
mandag
Tønsberg 5 dager 5 ledige plasser
kr 27 700,-
12.
mandag
Stavanger 5 dager 4 ledige plasser
kr 18 800,-
12.
mandag
Tønsberg 9 dager 6 ledige plasser
kr 38 000,-
13.
tirsdag
Trondheim 1 dag 12 ledige plasser
kr 5 200,-
13.
tirsdag
Tønsberg 2 dager 8 ledige plasser
kr 9 400,-
14.
onsdag
Trondheim 170 minutter 12 ledige plasser
kr 3 200,-
15.
torsdag
Trondheim 1 dag 12 ledige plasser
kr 5 200,-
16.
fredag
Tønsberg 4 timer 2 ledige plasser
kr 1 700,-
16.
fredag
Trondheim 1 dag 12 ledige plasser
kr 4 500,-
16.
fredag
Tønsberg 1 dag 7 ledige plasser
kr 3 000,-
17.
lørdag
Tønsberg 4 dager 6 ledige plasser
kr 13 200,-
20.
tirsdag
Bergen 1 dag 9 ledige plasser
kr 2 800,-
20.
tirsdag
Tønsberg 3 dager 4 ledige plasser
kr 13 300,-
20.
tirsdag
Bergen 3 dager 6 ledige plasser
kr 13 300,-
20.
tirsdag
Tønsberg 3 dager 7 ledige plasser
kr 10 600,-
21.
onsdag
Tromsø 1 dag 12 ledige plasser
kr 3 900,-
21.
onsdag
Tønsberg 2 dager 14 ledige plasser
kr 8 400,-
22.
torsdag
Trondheim 1 dag 12 ledige plasser
kr 3 900,-
23.
fredag
Stavanger 1 dag 9 ledige plasser
kr 3 900,-
26.
mandag
Tønsberg 1 dag 12 ledige plasser
kr 5 200,-
27.
tirsdag
Bergen 1 dag 15 ledige plasser
kr 4 300,-
27.
tirsdag
Tønsberg 170 minutter 11 ledige plasser
kr 3 200,-
27.
tirsdag
Tønsberg 1 dag 15 ledige plasser
kr 2 900,-
27.
tirsdag
Tønsberg 2 dager 12 ledige plasser
kr 18 200,-
27.
tirsdag
Stavanger 2 dager 14 ledige plasser
kr 7 500,-
28.
onsdag
Bergen 1 dag 7 ledige plasser
kr 3 000,-
28.
onsdag
Tønsberg 2 dager 4 ledige plasser
kr 8 600,-
28.
onsdag
Trondheim 2 dager 14 ledige plasser
kr 8 600,-
30.
fredag
Tønsberg 1 dag 4 ledige plasser
kr 4 500,-

desember 2018

04.
tirsdag
Stavanger 1 dag 12 ledige plasser
kr 3 000,-
04.
tirsdag
Trondheim 1 dag 12 ledige plasser
kr 3 900,-
04.
tirsdag
Tønsberg 2 dager 12 ledige plasser
kr 9 700,-
04.
tirsdag
Gardermoen 2 dager 7 ledige plasser
kr 7 500,-
04.
tirsdag
Tønsberg 3 dager 12 ledige plasser
kr 10 200,-
04.
tirsdag
Tønsberg 3 dager 8 ledige plasser
kr 13 300,-
04.
tirsdag
Tønsberg 3 dager 12 ledige plasser
kr 11 300,-
05.
onsdag
Trondheim 2 dager 12 ledige plasser
kr 8 500,-
06.
torsdag
Tønsberg 2 dager 12 ledige plasser
kr 18 200,-
11.
tirsdag
Trondheim 1 dag 7 ledige plasser
kr 3 000,-
12.
onsdag
Trondheim 1 dag 12 ledige plasser
kr 3 500,-
12.
onsdag
Stavanger 1 dag 0 ledige plasser
kr 4 500,-
13.
torsdag
Tønsberg 1 dag 12 ledige plasser
kr 2 800,-
13.
torsdag
Trondheim 1 dag 9 ledige plasser
kr 5 200,-
14.
fredag
Tønsberg 4 timer 2 ledige plasser
kr 1 700,-
14.
fredag
Tønsberg 1 dag 6 ledige plasser
kr 3 000,-

Det er for øyeblikket ikke satt opp noen kurs.

Kurset er lagt til i handlekurven

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

nor